Filter schließen
von bis
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 von 3
V100 - IRS850
V100
IRS850
LukX4000 Infrarot-LED-Strahler, 850nm, 40°, IP67, >150m, 110-230VAC
V101 - IRS850-70
V101
IRS850-70
LukX4000 Infrarot-LED-Strahler, 850nm, 70°, IP67, >100m, 110-230VAC
V102 - IRS850-120
V102
IRS850-120
LukX4000 Infrarot-LED-Strahler, 850nm, 120°, IP67, >80m, 110-230VAC
V103 - IRS970
V103
IRS940
LukX4000 Infrarot-LED-Strahler, 940nm, 40°, IP67, >120m, 110-230VAC
V104 - IRS940-70
V104
IRS940-70
LukX4000 Infrarot-LED-Strahler, 940nm, 70°, IP67, >80m, 110-230VAC
V105 - IRS940-120
V105
IRS940-120
LukX4000 Infrarot-LED-Strahler, 940nm, 120°, IP67, >60m, 110-230VAC
V110 - IRSP-850
V110
IRSP850
LukX4000 Infrarot-Power-LED-Strahler, 850nm, 40°, IP67, >400m, 110-230VAC
V111 - IRSP850-70
V111
IRSP850-70
LukX4000 Infrarot-Power-LED-Strahler, 850nm, 70°, IP67, >250m, 110-230VAC
V112 - IRSP850 - 120
V112
IRSP850-120
LukX4000 Infrarot-Power-LED-Strahler, 850nm, 120°, IP67, >150m, 110-230VAC
V113 - IRSP940
V113
IRSP940
LukX4000 Infrarot-Power-LED-Strahler, 940nm, 40°, IP67, >250m, 110-230VAC
V114 - IRSP940-70
V114
IRSP940-70
LukX4000 Infrarot-Power-LED-Strahler, 940nm, 70°, IP67, >150m, 110-230VAC
V115 - IRSP940-120
V115
IRSP940-120
LukX4000 Infrarot-Power-LED-Strahler, 940nm, 120°, IP67, >80m, 110-230VAC
1 von 3